Nászkalauz

Esküvői népszokások

A hagyományok és szokások mindig is rányomták bélyegüket a házasságkötésekre, részben babonából, részben pedig megszokásból. Ezeknek manapság már nem tulajdonítanak jelentőséget, mégis szívesen élnek velük abból a célból, hogy az esküvői ünnepet színesebbé tegyék.
 

A leánykérés

A menyasszony szülei biztosan örülnek ennek a gesztusnak. Valami kis figyelmesség, amit a vőlegény a lány szüleinek ilyenkor átnyújt, bizonyára könnyebbé teszi a dolgot. Az anyának általában virágot, az apának egy üveg bort vagy konyakot szoktak vinni.

Az esküvői újság

A barátok közösen összeállítanak egy újságot hírekkel, időjárásjelentéssel, stb. Ezek a hírek azonban kizárólag a fiatal párra vonatkoznak. Minél eredetibb, annál jobb. A "Ki kicsoda"-tól kezdve a főzési és barkácsolási tanfolyamokról szóló hirdetésekig, minden lehet az újságban, amelyet azután emlékként megőrizhetnek maguknak.

A legénybúcsú

A múltban a legénybúcsú a lármával és edények zajos összetörésével a gonosz szellemek elriasztására szolgált. Ma már nem hiszünk a gonosz szellemekben, de megrendezzük a legénybúcsút, mivel az jó szórakozás és ezzel a jegyespár barátai sok szerencsét akarnak kívánni.

A legénybúcsú mindenesetre főleg arra szolgál, hogy a vőlegény elbúcsúzzon a legényélettől. Ilyenkor nemcsak porcelánt törnek össze (a menyasszony és vőlegény régi kávéscsészéjét) hanem konfettit, WC papírt dobálnak, luftballont, papírsárkányt engednek fel a levegőbe.

A jegyespárnak saját kezűleg kell az edényeket és egyéb használati tárgyakat eldobni, így lesz tartós a szerencséjük.

A merőkanáltánc

A legénybúcsú egyik fénypontja a kanáltánc, amikor a vendégek fazekakkal és fedőkkel felszerelve lármázva szaladgálnak az ifjú pár lakásában. Ennek a szokásnak is a gonosz szellemek elűzése volt eredetileg az értelme.

Valami régi, új, kölcsönvett dolog régóta szokás, hogy a menyasszony az esküvő napján valami régit, valami újat és valami kölcsönvett dolgot visel. A babona szerint ez sok szerencsét hoz és boldog jövőt biztosít.

A virágszórás

Ez az egyik legszebb régi szokás, a termékenységet jelképezi, amit úgy csalogatnak oda, hogy virágot szórnak az oltárhoz vezető útra, hogy a fiatal pár bő gyermekáldásban részesüljön és a házasság sokszor göröngyös és nehéz útját elegyengesse.

A rizs- vagy gabona-dobálás is a termékenység kívánalmának a jele, és ez a szokás Ázsiából származik.

Az esküvői sorfal

Az ifjú házasoknak gyakran a vendégek és barátok sorfala között kell elhagyniuk a templomot. Ilyenkor ők megpróbálják megakadályozni, hogy a pár átjusson. Ez a házasság folyamán felmerülő akadályok együttes legyőzésére utal.

Az útelzárás

Ez vidéken még mindig gyakori szokás. A templom elhagyásakor gyerekek és fiatalemberek zsinórokkal és szalagokkal próbálják a pár útját elzárni. Ilyenkor pénzzel, borral vagy édességekkel kell megvásárolni a szabad utat a házasságba.

A menyasszony elrablása

Régebben ez nagyon komoly dolog volt, mivel gyakran előfordult, hogy a menyasszonyt már az, esküvői szertartás alatt elrabolták. Ha a vőlegény nem tudott menyasszonyára kellőképpen vigyázni, nem érdemelte meg, hogy feleségül vegye. Manapság ez a szokás csak arra szolgál, hogy a fiatal párt egy rövid időre elválasszák egymástól, hogy valahova betérjenek.

Van azonban néhány szabálya az elrablásnak, amit mindenképpen figyelembe kell venni. Nem szabad hosszú ideig elmaradni, mert különben a vendégek unatkoznak és a hangulat elromlik. A vőlegénynek különösen vigyáznia kell a menyasszonyi csokorra, mert ez őt a menyasszony kiszabadításakor felmenti a fizetési kötelezettség alól, és az elrablónak magának kell fizetnie a cehhet.

A menyasszony cipőjének elárverezése

Ez sok vidámságra okot adó, és a fiatal párnak igen jövedelmező árverés. A tanúk felkínálják eladásra a menyasszony cipőjét. Az egyik vendég egy kalappal körbejár, és minden árverező bedobja az előző árverező által felajánlott összeg és a saját ajánlata közötti különbséget a kalapba.

A kalapozó sorba megy és legutolsóként a vőlegény árverez, hogy így feleségének újra meglegyen az egész pár cipője, és az asszony megkapja a kalapot is az egész bevétellel.

A menyasszonyi csokor eldobása

Ez a még el nem kelt hölgyek számára kellemes szokás. A menyasszony hátat fordít a hajadonoknak és feldobja a levegőbe a csokrot. Aki elkapja, az lesz a következő menyasszony.

Harisnyakötő eldobása

A menyasszonyi csokor után a legkedveltebb szokás a harisnyakötő eldobása. Ezúttal a nőtlen férfiaknak kell megkísérelni, hogy elkapják a menyasszony által eldobott harisnyakötőt. Az lesz a következő házasuló, aki el tudja kapni a harisnyakötőt.

A fátyol levetése (vagy koszorútánc)

Ez is igen kedvelt esküvői szokás. Az örömanya leveszi lánya fejéről a fátylat, a menyasszonyt bevezetik egy lányok által alkotott körbe. A lányok a fátylat mint egy tetőt feszítik ki a menyasszony feje fölé és körtáncot lejtenek körülötte. A tánc után a menyasszony fogja a fátylat, és annak a lánynak a fejére teszi, akiről gondolja, hogy a legközelebbi menyasszony lesz.

Éjfélkor egy verset mondanak el, a menyasszonynak pedig az asztal körül kell ugrálnia, hogy megmutassa, hogy egészséges. A fátylat leveszi, helyette egy fejkendőt és egy főzőkanalat kap, ezután pedig mindenki, aki a menyasszonnyal táncolni akar, pénzt dob egy kalapba.

A lakás feldúlása

Ennek az értelme az, hogy a fiatal pár ne feledkezzen meg a házasság rögös útjáról.

Ilyenkor a vendégek szétszórják az edényeket, kirámolják a szekrényeket és mindent szétszórnak a lakásban. Az is előfordul, hogy szétdúlják az ágyakat és elbarikádozzák az ajtókat. De olyan is előfordult már, hogy az egész lakást kirámolták. Ilyenkor azután a fiatal párnak szállodába kellett mennie, de teljes titokban, nehogy ott is ugyanaz történjen meg, mint a lakásban.

"Nászutasok"

Ki ne ismerné ezt a szokást? Sok fiatal házast indítottak már el rokonai és barátai igen nagy hangerővel az. új élet felé úgy, hogy az autójukra egy csomó öreg konzervdobozt és cipőt kötöttek és egy "nászutasok" táblát is erősítettek a kocsira. Ennek a szokásnak az alapja szintén az, hogy a zajjal a szegénységet és a gonosz szellemeket elűzze.

A menyasszony átvitele a küszöbön

Ha az ifjú pár már szerencsésen túl van az esküvői ünnepségen, a vőlegénynek még van egy kedves kötelessége: hogy a menyasszonyt a küszöbön átvigye, amikor először léphet be együtt új otthonukba. Ezzel a babona szerint becsapják a gonosz szellemeket, hogy csak egy személy lép be a lakásba.

A nászajándék

Az a szokás, hogy az ifjú férj a nászéjszaka után adja át a nászajándékot a menyasszonynak. Az esküvő megtervezésébe ezt a mozzanatot is bele kell építeni, mint a szerelem és az esküvőre való emlékezés jelét. Régebben ez az ajándék gazdasági biztosítékot jelentett a fiatalasszony számára.

A régi nemesi körökben jószágot, várakat és földeket adtak nászajándékul a menyasszonynak. Manapság ékszert (gyűrűt, medált, órát, fülbevalót, stb) szokás ajándékozni.A menyasszony is adhat a vőlegénynek nászajándékot. Az ajándékozásnak nincsenek megszabott határai: mandzsettagomb, nyakkendőtű és óra ajándékozása az általános.

Minél egyénibb és fantáziadúsabb az ajándék, annál értékesebb.

Az új lakásba költözés

Jó szokásként tartották meg, hogy a rokonok és ismerősök kenyeret és sót nyújtanak át az ifjú párnak általában akkor, amikor először látogatják meg őket az új lakásukban. Régen a kenyér a legfontosabb élelem volt, a só pedig igen drága ajándék. Ma azt jelképezi, hogy a jólét sohase múljon el az új otthonból.