Nászkalauz

Menyegző a baptista egyházban

A baptisták az emberélet istentiszteleti keretben is megünnepelt jelentős eseményei közé sorolják a házasságot. Húsz cikkelyből álló hitvallásukban is helyet kapott a házasságra vonatkozó bibliai üzenet summája:

Olvass tovább

Az evangélikus esküvő

Az evangélikus egyházi szertartás kétoldalú bizonyságtétel a házasság isteni rendjéről. Egyrészről az egyház tanúskodik róla a szentírási igék olvasásával, az igehirdetéssel, másrészről a házasfelek tesznek bizonyságot a házasság isteni rendjéről azzal, hogy házasságuk ügyét Isten és a gyülekezet elé viszik, és válaszukat esküvel megerősítve kijelentik, hogy közös elhatározásuk, hogy házasságukat nem a maguk elképzelése vagy a világ szerint, hanem Isten szándéka és Jézus tanítása szerint kívánják megélni, mindhalálig tartó hűségben. Ehhez a szándékukhoz kérik a gyülekezet imádkozó segítségét és Isten áldását.

Olvass tovább

Református esküvő

Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. 
Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy ímé amott van;
mert az Isten országa ti bennetek van. 
(Lukács 17:20-21)

Olvass tovább

1 2